Algemene voorwaarden

Businessrelaties zijn heel wat eenvoudiger als er duidelijke afspraken gemaakt worden! Algemene voorwaarden leiden het gebruik van de verschillende producten en diensten van Worldline in goede banen. Wilt u iets controleren? Enkele kliks later krijgt u het antwoord!

Het Banksys* Engagement

In het kader van de beslissing van de Raad voor de Mededinging, herbevestigt en vervolledigt Banksys* het engagement dat zij in 2003 nam ten opzichte van de handelaars, met een aantal nieuwe punten zoals door de Raad voor de Mededinging gevraagd. Dit stevig engagement maakt integraal deel uit van de beslissing van de Raad voor de Mededinging en is in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

* De vennootschap Banksys NV bestaat niet langer en werd opgenomen in de NV Atos Worldline (Atos Worldline is ontstaan op 1 juli 2007 uit de fusie van Banksys en BCC en de overname van deze ondernemingen door Atos Origin, via zijn filiaal Atos Worldline). Banksys is wel een handelsmerk van de NV Atos Worldline.